FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oletko tyytyväinen nykyiseen koulutukseesi, jos ajattelet työn saantia ja omaa tulevaisuuttasi?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 308
Ei 2 250
EOS 9 18
SYSMISS 756
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 576
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 1.68
keskihajonta 1.403

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.