FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

LUE VAIHTOEHDOT LOPPUUN ASTI, ETTÄ VASTAAJA SAA KOKONAISKUVAN SKAALASTA. KÄYTÄ APUNA OMAA ALUETUNTEMUSTASI, JOS VASTAAJA ON EPÄVARMA.

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa asuinpaikkaasi?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Maaseudun haja-asutusalue tai kylä 1 213
Taajama tai asutuskeskus 2 246
Kaupunkilähiö tai esikaupunkialue 3 600
Kaupungin keskusta 4 237
SYSMISS 36
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1296
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo 2.66
keskihajonta .958

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.