FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oletko mielestäsi enemmän:

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kuluttaja, joka tekee valintoja muista riippumatta 1 1055
Kuluttaja, joka seuraa valinnoissaan ajankohtaisia trendejä 2 245
EOS 9 32
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1332
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 1.38
keskihajonta 1.257

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.