FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Opiskeletko parhaillaan jossain oppilaitoksessa tai oletko jossain muussa ammatillisessa koulutuksessa?

Jos K2=1-9, siirrytään kysymykseen K4.

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei 0 604
Peruskoulussa 1 132
Lukiossa 2 188
Ammattikoulussa 3 116
Ammattiopistossa 4 64
Ammattikorkeakoulussa 5 68
Yliopistossa tai korkeakoulussa 6 124
Työvoima- tai työllisyyskoulutuksessa 7 19
Oppisopimuskoulutuksessa 8 6
EOS 9 4
SYSMISS 7
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1325
maksimi 9
minimi 0
keskiarvo 1.82
keskihajonta 2.192

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.