FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Entä vanhempiesi koulutus? Onko isäsi suorittanut tutkinnon:

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ammattikoulussa 1 401
Ammatillisessa opistossa 2 166
Korkeakoulussa 3 129
Ei tutkintoa 4 507
Ei isää/EOS 9 46
SYSMISS 83
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1249
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.85
keskihajonta 1.769

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.