FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Entä oletko suorittanut ylioppilastutkinnon?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 440
Ei 2 862
SYSMISS 30
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1302
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.66
keskihajonta .473

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.