FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mikä on ammatillinen koulutuksesi? Oletko suorittanut:

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ammatillisen koulun 1 331
Ammatillisen opiston 2 172
Ammattikorkeakoulun 3 10
Korkeakoulututkinnon 4 41
Ei mitään mainituista 5 764
SYSMISS 14
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1318
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.56
keskihajonta 1.782

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.