FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kumpi seuraavista väittämistä kuvaa paremmin sinua kuluttajana?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ostan usein tarpeetontakin hetken mielijohteesta 1 501
Ostan vain sellaista, mitä välttämättä tarvitsen 2 811
EOS 9 20
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1332
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 1.73
keskihajonta 1.019

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.