FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten hyvin seuraavat luonnehdinnat kuvaavat sinua kansalaisena ja kuluttajana?

Olen muotitietoinen? Kuvaako se sinua:

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin hyvin 1 95
Melko hyvin 2 329
Jonkin verran 3 519
Vähän / ei lainkaan 4 378
EOS 9 11
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1332
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.94
keskihajonta 1.054

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.