FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten hyvin seuraavat luonnehdinnat kuvaavat sinua kansalaisena ja kuluttajana?

Olen ympäristötietoinen? Kuvaako se sinua:

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin hyvin 1 131
Melko hyvin 2 445
Jonkin verran 3 558
Vähän / ei lainkaan 4 190
EOS 9 5
SYSMISS 3
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1329
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.63
keskihajonta .935

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.