FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten hyvin seuraavat luonnehdinnat kuvaavat sinua kansalaisena ja kuluttajana?

Olen laatutietoinen? Kuvaako se sinua:

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin hyvin 1 243
Melko hyvin 2 487
Jonkin verran 3 517
Vähän / ei lainkaan 4 78
EOS 9 7
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1332
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.36
keskihajonta .966

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.