FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten hyvin seuraavat luonnehdinnat kuvaavat sinua kansalaisena ja kuluttajana?

Olen merkkitietoinen? Kuvaako se sinua:

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin hyvin 1 98
Melko hyvin 2 297
Jonkin verran 3 562
Vähän / ei lainkaan 4 367
EOS 9 8
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1332
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.94
keskihajonta 1.003

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.