FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten hyvin seuraavat väittämät sopivat sinun käsityksiisi? Oletko väittämän kanssa samaa mieltä vai eri mieltä? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä?

On todennäköistä, että työurallani joudun vaihtamaan työpaikkaa useita kertoja

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 408
Jokseenkin samaa mieltä 2 505
Jokseenkin eri mieltä 3 225
Täysin eri mieltä 4 137
EOS 9 55
SYSMISS 2
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1330
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.36
keskihajonta 1.670

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.