FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

LUE ASIAT TARVITTAESSA UUDELLEEN, MERKITSE ASIAN NUMERO (1 - 8)

Mikä näistä ostotilanteessa vaikuttaa mielestäsi eniten ostopäätökseen?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Tuotteen kotimaisuus 1 133
Tuotteen ympäristöystävällisyys 2 40
Hyvä laatu 3 589
Halpa hinta 4 220
Tuotteen kestävyys 5 246
Tuotteen muodikkuus 6 28
Tuotteen työllistävä vaikutus 7 14
Tuotteelle saatava takuu 8 36
SYSMISS 26
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1306
maksimi 8
minimi 1
keskiarvo 3.56
keskihajonta 1.451

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.