FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kun olet hankkimassa jotakin kestokulutustavaraa, niin vaikuttavatko seuraavat asiat ostopäätökseen erittäin paljon, melko paljon, jonkin verran vai vähän tai ei lainkaan?

Tuotteelle saatava takuu? Vaikuttaako se:

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin paljon 1 290
Melko paljon 2 500
Jonkin verran 3 408
Vähän / ei lainkaan 4 119
EOS 9 10
SYSMISS 5
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1327
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.32
keskihajonta 1.073

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.