FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kun olet hankkimassa jotakin kestokulutustavaraa, niin vaikuttavatko seuraavat asiat ostopäätökseen erittäin paljon, melko paljon, jonkin verran vai vähän tai ei lainkaan?

Tuotteen kestävyys? Vaikuttaako se:

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin paljon 1 635
Melko paljon 2 567
Jonkin verran 3 113
Vähän / ei lainkaan 4 13
EOS 9 3
SYSMISS 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1331
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 1.64
keskihajonta .765

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.