FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kun olet hankkimassa jotakin kestokulutustavaraa, niin vaikuttavatko seuraavat asiat ostopäätökseen erittäin paljon, melko paljon, jonkin verran vai vähän tai ei lainkaan?

Halpa hinta? Vaikuttaako se:

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin paljon 1 249
Melko paljon 2 370
Jonkin verran 3 532
Vähän / ei lainkaan 4 176
EOS 9 5
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1332
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.50
keskihajonta 1.023

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.