Näytä aineistokuvailu.

FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kun olet hankkimassa jotakin kestokulutustavaraa, niin vaikuttavatko seuraavat asiat ostopäätökseen erittäin paljon, melko paljon, jonkin verran vai vähän tai ei lainkaan?

Tuotteen kotimaisuus? Vaikuttaako se:

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin paljon 1 183
Melko paljon 2 424
Jonkin verran 3 479
Vähän / ei lainkaan 4 239
EOS 9 7
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1332
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.62
keskihajonta 1.045

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.