FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mikä seuraavista mielestäsi eniten vaikuttaa siihen, miten ja mitä kulutat ja ostat?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Koti ja vanhemmat 1 459
Ystävät, koulu- ja työtoverit 2 365
Tiedotusvälineet ja mainonta 3 446
SYSMISS 62
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1270
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.99
keskihajonta .844

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.