FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

MERKITSE VAIN YKSI, TÄRKEIN LÄHDE

Mikä seuraavista on tärkein lähde, josta saat käyttövarasi (rahat päivittäiseen kulutukseen)?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Säännöllinen palkka 1 472
Tilapäistyö 2 57
Taskurahat vanhemmilta 3 315
Toimeentulotuki 4 26
Opintotuki 5 278
Työttömyysturva 6 116
Sairauspäiväraha, eläke tms. 7 58
SYSMISS 10
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1322
maksimi 7
minimi 1
keskiarvo 3.12
keskihajonta 1.952

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.