FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? KAIKKI (K10- loppuun)

KAIKKI (K10- LOPPUUN)

Pysyvästi työelämän ulkopuolelle jäävien määrä tulee kasvamaan

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 203
Jokseenkin samaa mieltä 2 489
Jokseenkin eri mieltä 3 390
Täysin eri mieltä 4 122
EOS 9 125
SYSMISS 3
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1329
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.98
keskihajonta 2.112

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.