FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? KAIKKI (K10- loppuun)

KAIKKI (K10- LOPPUUN)

Nykyinen sosiaaliturva tekee ihmisistä passiivisia ja vie heiltä halun yrittämiseen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 325
Jokseenkin samaa mieltä 2 545
Jokseenkin eri mieltä 3 235
Täysin eri mieltä 4 163
EOS 9 63
SYSMISS 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1331
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.51
keskihajonta 1.724

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.