FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? KAIKKI (K10- loppuun)

KAIKKI (K10- LOPPUUN)

Työllisyystilanne paranee selvästi lähimmän viiden vuoden aikana

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 289
Jokseenkin samaa mieltä 2 667
Jokseenkin eri mieltä 3 190
Täysin eri mieltä 4 67
EOS 9 119
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1332
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.65
keskihajonta 2.125

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.