FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? KAIKKI (K10- loppuun)

KAIKKI (K10- LOPPUUN)

Työttömänä olo ei ole paha asia, jos toimeentulo on turvattu

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 189
Jokseenkin samaa mieltä 2 341
Jokseenkin eri mieltä 3 426
Täysin eri mieltä 4 341
EOS 9 35
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1332
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.87
keskihajonta 1.418

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.