FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1332
maksimi 2.0
minimi 2.0
keskiarvo 2.000
keskihajonta .0000

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.