FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Sukupuoli

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Mies 1 642
Nainen 2 690
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1332
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.52
keskihajonta .500

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.