FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ikä

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1332
maksimi 29
minimi 15
keskiarvo 21.79
keskihajonta 4.447

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.