Näytä aineistokuvailu.

FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja


[fsd_no] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

[fsd_vr] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

[fsd_id] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

[K1A] Mikä on ammatillinen koulutuksesi? Oletko suorittanut:

[K1B] Oletko suorittanut ylioppilastutkinnon?

[K1C] Entä vanhempiesi koulutus? Onko isäsi suorittanut tutkinnon:

[K1D] Onko äitisi suorittanut tutkinnon:

[K2] Opiskeletko parhaillaan jossain oppilaitoksessa tai muussa ammatillisessa koulutuksessa?

[K3] Oletko tyytyväinen nykyiseen koulutukseesi, jos ajattelet työn saantia ja omaa tulevaisuuttasi?

[K4] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä tilannettasi? Oletko:

[K5A] Onko työsuhteesi: kokoaikainen vai osa-aikainen?

[K5B] Onko työsuhteesi: pysyvä vai määräaikainen?

[K5C] Onko määräaikainen työsi työllistämistukipaikka vai muu määräaikainen työ?

[K6] Vastaavatko nykyiset työtehtäväsi koulutustasi?

[K7_1] Kuinka pitkään olet nyt yhtäjaksoisesti ollut työttömänä/lomautettuna? (kuukaudet)

[K7_2] Kuinka pitkään olet nyt yhtäjaksoisesti ollut työttömänä/lomautettuna? (+viikot)

[K8A_1] Mainitse seuraavista vaihtoehdoista kaksi tärkeintä tekijää, jotka mielestäsi estävät työn saantia omalla kohdallasi (ensimmäinen)

[K8A_2] Mainitse seuraavista vaihtoehdoista kaksi tärkeintä tekijää, jotka mielestäsi estävät työn saantia omalla kohdallasi (toinen)

[K8B_1] Mitkä kaksi tekijää mielestäsi estävät nuorten työllistymistä yleensä? (ensimmäinen)

[K8B_2] Mitkä kaksi tekijää mielestäsi estävät nuorten työllistymistä yleensä? (toinen)

[K9] Olisitko valmis lähtemään oppisopimuskoulutukseen työttömyyden vaihtoehtona?

[K10_01] Työnsaantimahdollisuuksissa on viimeksi kuluneiden 6kk aikana tapahtunut yleisesti käänne parempaan

[K10_02] Koulutus parantaa olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia

[K10_03] Työttömänä olo ei ole paha asia, jos toimeentulo on turvattu

[K10_04] Työttömyysturvan vastikkeeksi nuorten työttömien olisi tehtävä jotakin yhteiskuntaa hyödyttävää työtä

[K10_05] Työllisyystilanne paranee selvästi lähimmän viiden vuoden aikana

[K10_06] Työhön tulevan nuoren palkka voisi aluksi olla vähemmän kuin vastaavan tehtävän normaalipalkka

[K10_07] Nykyinen sosiaaliturva tekee ihmisistä passiivisia ja vie heiltä halun yrittämiseen

[K10_08] Työelämässä pysyminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista

[K10_09] Pysyvästi työelämän ulkopuolelle jäävien määrä tulee kasvamaan

[K10_10] Työttömyyden vähentämiseksi työtä tulee jakaa useammalle työaikaa lyhentämällä

[K11_1] Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: Hakeutua töihin ulkomaille?

[K11_2] Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: Hakeutua opiskelemaan ulkomaille?

[K11_3] Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: Perustaa oman yrityksen?

[K11_4] Aiotko lähimmän viiden vuoden aikana: Mennä ammatilliseen koulutukseen?

[K12_1] Missä määrin nuorten yrittäjäksi ryhtymistä mielestäsi estää: Tiedon puute yrittäjyydestä?

[K12_2] Missä määrin nuorten yrittäjäksi ryhtymistä mielestäsi estää: Yrittäjyyteen liittyvät riskit?

[K12_3] Missä määrin nuorten yrittäjäksi ryhtymistä mielestäsi estää: Puutteellinen koulutus?

[K12_4] Missä määrin nuorten yrittäjäksi ryhtymistä mielestäsi estää: Toimivan liikeidean puute?

[K12_5] Missä määrin nuorten yrittäjäksi ryhtymistä mielestäsi estää: Kokemuksen puute?

[K12_6] Missä määrin nuorten yrittäjäksi ryhtymistä mielestäsi estää: Rohkeuden puute?

[K12_7] Missä määrin nuorten yrittäjäksi ryhtymistä mielestäsi estää: Rahoituksen puute?

[K12_8] Missä määrin nuorten yrittäjäksi ryhtymistä mielestäsi estää: Kiinnostuksen puute?

[K13] Mikä seuraavista on tärkein lähde, josta saat käyttövarasi päivittäiseen kulutukseen?

[K14] Jos ajattelet tavaroiden ja palvelusten ostamista, ovatko omat kulutusmahdollisuutesi viimeisen 6kk aikana:

[K15] Mikä seuraavista mielestäsi eniten vaikuttaa siihen, miten ja mitä kulutat ja ostat?

[K16A_1] Kuinka paljon kestokulutustavaraa hankkiessa ostopäätökseesi vaikuttaa: Tuotteen kotimaisuus?

[K16A_2] Kuinka paljon kestokulutustavaraa hankkiessa ostopäätökseesi vaikuttaa: Tuotteen ympäristöystävällisyys?

[K16A_3] Kuinka paljon kestokulutustavaraa hankkiessa ostopäätökseesi vaikuttaa: Hyvä laatu?

[K16A_4] Kuinka paljon kestokulutustavaraa hankkiessa ostopäätökseesi vaikuttaa: Halpa hinta?

[K16A_5] Kuinka paljon kestokulutustavaraa hankkiessa ostopäätökseesi vaikuttaa: Tuotteen kestävyys?

[K16A_6] Kuinka paljon kestokulutustavaraa hankkiessa ostopäätökseesi vaikuttaa: Tuotteen muodikkuus?

[K16A_7] Kuinka paljon kestokulutustavaraa hankkiessa ostopäätökseesi vaikuttaa: Tuotteen työllistävä vaikutus?

[K16A_8] Kuinka paljon kestokulutustavaraa hankkiessa ostopäätökseesi vaikuttaa: Tuotteelle saatava takuu?

[K16B] Mikä näistä ostotilanteessa vaikuttaa mielestäsi eniten ostopäätökseen?

[K17_1] Ottaisin mieluummin tilapäistäkin työtä kuin eläisin työttömyyskorvauksella, jos käteen jäävä tulo olisi yhtä suuri

[K17_2] Työurallani tulen saavuttamaan vanhempiani paremman yhteiskunnallisen aseman

[K17_3] On todennäköistä, että työurallani joudun vaihtamaan työpaikkaa useita kertoja

[K17_4] Minulle elämän laatu on tärkeämpää kuin materiaalinen hyvinvointi

[K18_1] Miten hyvin seuraavat luonnehdinnat kuvaavat sinua kansalaisena ja kuluttajana: Olen merkkitietoinen?

[K18_2] Miten hyvin seuraavat luonnehdinnat kuvaavat sinua kansalaisena ja kuluttajana: Olen laatutietoinen?

[K18_3] Miten hyvin seuraavat luonnehdinnat kuvaavat sinua kansalaisena ja kuluttajana: Olen ympäristötietoinen?

[K18_4] Miten hyvin seuraavat luonnehdinnat kuvaavat sinua kansalaisena ja kuluttajana: Olen hintatietoinen?

[K18_5] Miten hyvin seuraavat luonnehdinnat kuvaavat sinua kansalaisena ja kuluttajana: Olen muotitietoinen?

[K19] Kumpi seuraavista väittämistä kuvaa paremmin sinua kuluttajana?

[K20] Oletko mielestäsi enemmän:

[K21A] Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä omaan taloudelliseen tilanteeseesi? (kouluarvosana)

[K21B] Kuinka tyytyväinen olet nykyisin elämääsi kaiken kaikkiaan? (kouluarvosana)

[K22] Mikä seuraavista on mielestäsi tärkein asia työssä/työssä olossa?

[K23] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa asuinpaikkaasi?

[bv1] Ikä

[bv2] Sukupuoli

[bv3] Kunta

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.