FSD2524 Finnish Youth Survey Spring 1997

Related Publications Tooltip

Saarela, Pekka (1997). Nuorisobarometri 1/1997. Selvitys suomalaisten 15 - 29-vuotiaiden nuorten koulutukseen, työhön, työelämän muutoksiin ja kulutustottumuksiin liittyvistä käsityksistä. Helsinki: Opetusministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora). Nuoran julkaisuja; 1.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.