Display study description .

FSD2520 Demokratiapuntari tammikuu 2010: IRC-Galleria

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • MTV3
  • Oikeusministeriö

Keywords

demokratia, luottamus, nuoret, politiikka, puolueet, päätöksenteko, vaalirahoitus, vaikuttaminen, äänestäminen

Abstract

Suomalaisen demokratian tilaa tarkasteleva kysely on tehty osana oikeusministeriön demokratiapolitiikan valmistelua. Vastaajilta kysyttiin aluksi heidän aikomuksistaan äänestää seurakuntavaaleissa 2010 ja eduskuntavaaleissa 2011. Seuraavaksi esitettiin väittämiä liittyen demokratiaan ja sen toimivuuteen. He saivat myös arvioida erilaisten yhteiskunnallisten vaikuttajien, kuten tasavallan presidentin ja pääministerin onnistumista tehtäviensä hoitamisessa. Lisäksi he kertoivat, missä määrin he luottavat mm. tasavallan presidenttiin, eduskuntaan, hallitukseen ja poliittisiin puolueisiin. Lopuksi esitettiin väittämiä liittyen ajankohtaiseen vaalirahakohuun.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat muun muassa sukupuoli, ikä, pääasiallinen toiminta ja koulutus.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.