Display study description .

FSD2519 Demokratiapuntari tammikuu 2010: kansalaiset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • MTV3
  • Oikeusministeriö

Keywords

demokratia, luottamus, politiikka, puolueet, päätöksenteko, vaalirahoitus, vaikuttaminen, äänestäminen

Abstract

Suomalaisen demokratian tilaa tarkasteleva kysely on tehty osana oikeusministeriön demokratiapolitiikan valmistelua. Vastaajille esitettiin väittämiä liittyen demokratiaan ja sen toimivuuteen. He saivat myös arvioida erilaisten yhteiskunnallisten vaikuttajien, kuten tasavallan presidentin ja pääministerin, onnistumista tehtäviensä hoitamisessa. Lisäksi he kertoivat, missä määrin he luottavat mm. tasavallan presidenttiin, eduskuntaan, hallitukseen ja poliittisiin puolueisiin. Lopuksi esitettiin väittämiä liittyen ajankohtaiseen vaalirahakohuun.

Taustamuuttujia ovat mm. sukupuoli, ikä, koulutus ja talouden koko.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.