Display study description .

FSD2486 Rannikkoalueiden ekologiset kynnysarvot - kansainvälinen asiantuntijakysely 2008

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Keywords

asiantuntijat, ekologia, rannikot, ympäristöriskit

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin asiantuntijoiden näkemyksiä rannikkoalueiden ekologisista kynnysarvoista.

Aluksi selvitettiin erilaisten kynnysarvojen merkitystä. Vastaajat asettivat arvionsa erilaisista ongelmista kaksiulotteiselle asteikolle sen mukaan, kuinka todennäköisenä he pitävät niihin liittyvien ekologisten kynnysarvojen esiintymistä ja toisaalta sen mukaan, millaiseksi he arvioivat nykyisen hallinnon kyvyn ehkäistä kynnysarvojen ylittämistä. Lisäksi heille esitettiin erilaisia väittämiä liittyen kynnysarvojen ylittämiseen. Tämän jälkeen vastaajat arvioivat erilaisiin ongelmiin liittyvien toimenpiteiden yleistä hyväksyntää ja ekologisten kynnysten ylittämisen ehkäisyyn liittyvän tieteellisen tiedon tasoa kaksiulotteisella asteikolla. Lopuksi esitettiin väittämiä koskien ekologisiin kynnysarvoihin liittyvää tietoa sekä niiden hallinnan strategioita.

Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikä, koulutus, maa ja asiantuntija-asema.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.