FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Terveyden edistämisen keskus

Keywords

asuinympäristö, kunnat, kuntajohtajat, lainsäädäntö, päättäjät, terveyden edistäminen, terveys

Abstract

Tutkimuksessa tarkasteltiin kuntien terveyden edistämisen sisältöä, nykytilaa ja tulevaisuutta. Kyselyssä tiedusteltiin terveyden edistämisen eri osa-alueiden yleistilannetta asuinympäristön, kunnan palveluiden ja esim. päihdetyön tiimoilta nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi ajankohtaisia kysymyksiä esitettiin muiden muassa terveyden edistämisen näkyvyydestä, merkityksestä yhteiskunnassa, terveyspalveluiden resursoinnista, sekä Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueiden kehityssuunnasta. Kysyttiin myös kuinka vastaajat näkevät terveyden edistämisen johtajuuden sekä yhteistyön toteutumisen kunnassa/kuntayhtymässä. Kyselyyn vastasivat kuntien kunta- ja terveysjohtajat. Samoja kysymyksiä on esitetty myös jäsenjärjestöille (FSD2439).

Taustamuuttujina ovat informantin virkanimike (kunnanjohtaja, terveysjohtaja), lääni ja kunnan asukasluku.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.