Display study description .

FSD2437 Työuupumushaastattelut 2001

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kinnunen, Ulla (Tampereen yliopisto. Psykologian laitos)

Keywords

jaksaminen, kuntoutuminen, kuntoutus, masennus, stressi, työ, työn kuormittavuus, uupumus, väsymys

Abstract

Tutkimuksessa haastateltiin 34 henkilöä, jotka olivat osallistuneet työuupumusta hoitaville kuntoutuskursseille keskisuomalaisessa kuntoutuskeskuksessa vuonna 2001.

Haastattelu oli luonteeltaan puolistrukturoitu; se sisälsi sekä etukäteen rajattuja kysymyksiä mutta myös vapaampia haastatteluosuuksia teemahaastattelun tapaan. Haastattelu jakautui seuraaviin teemoihin: 1) työuupumuksen kokeminen tällä hetkellä, 2) työuupumuksen synty ja tausta (mm. työuupumuksen erilaiset oireet ja niiden kytkeytyminen työ- ja yksityiselämän tilanteeseen), 3 työuupumusprosessin eteneminen (mm. muutokset työuupumuksen oireissa ja työ- ja yksityiselämässä) ja 4) työuupumus ja selviytyminen tällä hetkellä (mm. avun tarve ja muutosten tarve työ- ja yksityiselämässä). Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.