FSD2427 Europarlamenttivaalit 2009: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Yleisradio (YLE)

Keywords

ehdokkaat, europarlamentaarikot, europarlamenttivaalit, mielipiteet, poliitikot, poliittinen käyttäytyminen, vaalit

Abstract

Aineisto koostuu vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaalien ehdokkaiden vastauksista Yleisradion vaalikoneen kysymyksiin.

Ehdokkaiden mielipiteitä kartoitettiin 30 väittämän avulla, joihin liittyen heidän tuli ilmaista, ovatko väitteen kanssa täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä vai täysin samaa mieltä. Väittämät käsittelivät muun muassa suhtautumista Euroopan unioniin ja Suomen asemaan siinä, vapaata kauppaa, ilmasto- ja energiapolitiikkaa, maahanmuuttopolitiikkaa ja vähemmistöjä, sotilaallista yhteistyötä, EU:n laajentumista, maatalouden tukemista sekä verotusta.

Taustamuuttujina aineistossa on nimi- ja puoluetietojen lisäksi muun muassa ikä, koulutus, ammattiasema, kielitaito, poliittinen kokemus, vaalibudjetti sekä rahoituksen tärkein ulkopuolinen lähde. Lisäksi ehdokkaita pyydettiin kertomaan EU-aiheinen vitsi.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.