Näytä aineistokuvailu.

FSD2415 Suomalaisten alkoholiasenteet 2008

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Jyväskylän yliopisto. Terveyden edistämisen tutkimuskeskus

Asiasanat

alkoholi, alkoholikulttuuri, alkoholinkäyttö, alkoholipolitiikka, alkolukot, asenteet, juopumus, mainonta, päihdetyö

Sisällön kuvaus

Kyselyssä selvitettiin suomalaisten suhtautumista alkoholin kulutukseen ja erilaisiin alkoholipoliittisiin toimenpiteisiin viidentoista kysymyksen avulla.

Kysymykset käsittelivät mm. alkoholin nykyistä kulutustasoa ja yleisiä asenteita sen käyttöä kohtaan, viranomaisvalvontaa, myyntiä, rattijuopumuksen rajaa, alkolukkoja, alkoholiveroa, alkoholin mainontaa, alkoholiteollisuuden osallistumista alkoholipoliittisten lakien ja asetusten valmisteluun, humalaisia yleisillä paikoilla sekä muiden ihmisten alkoholinkäytön aiheuttamaa turvattomuutta.

Taustamuuttujina aineistossa on mm. vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, perheen päähenkilön ammatti, oma ammatti, työmarkkinatilanne, elämänvaihe, kotitalouden koko ja vuositulot, sekä asuinpaikka eri luokituksin.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.