Näytä aineistokuvailu.

FSD2414 Suomalaisten alkoholiasenteet 2006

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Jyväskylän yliopisto. Terveyden edistämisen tutkimuskeskus

Asiasanat

alkoholi, alkoholikulttuuri, alkoholinkäyttö, alkoholipolitiikka, alkolukot, asenteet, juopumus, mainonta, päihdetyö

Sisällön kuvaus

Kyselyssä selvitettiin suomalaisten suhtautumista alkoholin kulutukseen ja erilaisiin alkoholipoliittisiin toimenpiteisiin neljäntoista kysymyksen avulla.

Kysymykset käsittelivät mm. alkoholin nykyistä kulutustasoa ja yleisiä asenteita sen käyttöä kohtaan, viranomaisvalvontaa, rattijuopumuksen rajaa, alkolukkoja, alkoholiveroa, alkoholin mainontaa, läheisten alkoholinkäyttöä, henkilökohtaisia kokemuksia humalaisen henkilön uhkailusta tai ahdistelusta, sammuneiden henkilöiden käsittelyä sekä päihdetyön resurssien suuntaamista.

Taustamuuttujina aineistossa on mm. vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, perheen päähenkilön ammatti, oma ammatti, työmarkkinatilanne, elämänvaihe, kotitalouden koko ja vuositulot, asuinpaikka eri luokituksin sekä kotitalouden eri-ikäisten lasten lukumäärät.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.