Display study description .

FSD2413 Everyday Experiences of Poverty: Self-administered Writings 2006

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

  • No other files available

Study title

Everyday Experiences of Poverty: Self-administered Writings 2006

Dataset ID Number

FSD2413

Persistent identifier

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2413

Data Type

Qualitative

Authors

  • Isola, Anna-Maria
  • Larivaara, Meri
  • Mikkonen, Juha (Tiede, taide ja köyhä kansa [Association for Science, Art and the Poor])

Abstract

The data contain over 800 writings on the conditions and experiences of poverty in Finland. They were written for a writing competition organised specially by the original researchers to collect individual experiences of people affected by poverty. The writings were in different forms, mostly autobiographical narratives but there was some fiction and poetry as well. Voluntary sample.

The main theme in the narratives was coping with daily life with little money. For instance, how to manage to pay the rent and the bills and still have enough money for food. Some narratives covered poverty in the author's childhood. Many texts criticised the Finnish welfare system.

The dataset is only available in Finnish.

Keywords

debts; everyday life; experience; living conditions; poor persons; poverty; social disadvantage; social security; unemployment

Topic Classification

Series

Individual datasets

Distributor

Finnish Social Science Data Archive

Access

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Data Collector

  • Isola, Anna-Maria (Tiede, taide ja köyhä kansa [Association for Science, Art and the Poor])
  • Larivaara, Meri (Tiede, taide ja köyhä kansa [Association for Science, Art and the Poor])
  • Mikkonen, Juha (Tiede, taide ja köyhä kansa [Association for Science, Art and the Poor])

Collection Dates

2006 – 2006

Nation

Finland

Geographical Coverage

Finland

Analysis/Observation Unit Type

Individual

Text unit

Universe

Finnish people with personal experiences of poverty

Time Method

Cross-section

Sampling Procedure

Non-probability: Availability

The data consist of all writings submitted to the competition.

Collection Mode

Self-administered writings and/or diaries

Research Instrument

Data collection guidelines: Self-administered writings guide

Data Files

25 RTF files and 25 index files in RTF format, approximately 3,000 pages in total (11,6 MB). A separate HTML version of the data (16,7 MB) is also available.

Data File Language

The data files of this dataset are available in the following languages: Finnish.

Qualitative data are available in their original language only and are not translated.

Data Version

5.0

Related Datasets

FSD2518 Everyday Experiences of Poverty: Study, Research and Teaching Material 2006

FSD2795 Everyday Experiences of Poverty: Follow-up Study 2012

Citation Requirement

The data and its creators shall be cited in all publications and presentations for which the data have been used. The bibliographic citation may be in the form suggested by the archive or in the form required by the publication.

Bibliographical Citation

Isola, Anna-Maria & Larivaara, Meri & Mikkonen, Juha (Tiede, taide ja köyhä kansa [Association for Science, Art and the Poor]): Everyday Experiences of Poverty: Self-administered Writings 2006 [dataset]. Version 5.0 (2011-03-23). Finnish Social Science Data Archive [distributor]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2413

Deposit Requirement

The user shall notify the archive of all publications where she or he has used the data.

Special Terms and Conditions for Access

If the use purpose is study, Bachelor's thesis or Master's thesis, include the name of the name of the supervisor in the access application.

Disclaimer

The original data creators and the archive bear no responsibility for any results or interpretations arising from the reuse of the data.

Other Material

See downloadable files at the top of the page.

Related Publications

Bergroth, Harley (2014) "Kenties olen pahvinen kuva, ihmistä esittävä nukke, ojentuva käsi" : luokan ruumillinen kokeminen suomalaisten arkipäivän kokemuksissa köyhyydestä. Turku: Turun yliopisto. Sosiologian pro gradu -tutkielma.

Carlson, Matilda (2009). Tarinoita yksinasuvien naisten köyhyydestä. Koettu köyhyys marginalisaation kautta tulkittuna. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.

Furuholm, Tuuli (2018) Köyhyyden periytyminen kokemuksena. Laadullinen tutkimus ylisukupolvisen köyhyyden vaikutuksista ja mekanismeista. Turku: Turun Yliopisto. Sosiaalipolitiikan pro gradu-tutkielma.

Grekula, Eeva-Maria (2017). Suomalaiset eläkeläisnaiset ja köyhyyteen liittyvä häpeä. Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos. Sosiologian pro gradu -tutkielma.

Hakkarainen, Tyyne (2010). Avun saamisen kokemuksia köyhyysaiheiseen kirjoituskilpailuun osallistuneiden elämäntarinoissa. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

Hakkarainen, Tyyne (2012) "Ettei tarvitsisi roikkua milloin missäkin luukulla kerjäämässä..." - Tarveharkintainen sosiaaliturva köyhyysaiheisissa elämäntarinoissa. Teoksessa Forssén, Katja & Roivainen, Irene & Ylinen, Satu & Heinonen, Jari (toim.) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011. Kuopio: UNIPress.

Hakovirta, Mia (2010). Köyhyys yksinhuoltajaperheiden lasten arjessa. Teoksessa: Köyhyys, tulojako ja eriarvoisuus. Juhlakirja Veli-Matti Ritakallion täyttäessä 50 vuotta 21.10.2010 (toim. Ervasti, Heikki & Kuivalainen, Susan & Nyqvist, Leo). Turku: Turun yliopisto. TCWR tutkimuksia; 2.

Harju, Sanni (2015). Yksinasuvien työttömien köyhyys. Kertomuksia osallisuudesta ja osattomuudesta. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.

Hekkala, Marja (2016). "toiset eivät päässeet edes pelipöytään". Kriittinen katsaus suomalaiseen sosiaaliturvaan. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201611302699

Hietala, Sanja (2015). Köyhyydestä selviytymisen monet kasvot. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. URN:NBN:fi:jyu-201506242422

Holmi, Laura (2011). Kokemuksia sosiaalitoimistojen institutionaalisesta todellisuudesta. Köyhyyskirjoituskilpailun kirjoittajien kokemuksia sosiaalityöstä, sosiaalityöntekijöistä ja sosiaalitoimistoista köyhyyskirjoitusten perusteella. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. URN:NBN:fi:jyu-2011051610814.pdf

Isola A-M., Turunen E., Hänninen S., Karjalainen J, ja Hiilamo H. (2015): Syrjäytynyt ihminen ja kunta. Tutkimusjulkaisusarjan julkaisu nro 84. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Isola, Anna-Maria (2012). Miten köyhyydestä voi selviytyä? Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa -seurantatutkimus. Tutkiva sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa. Käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus (toim. Raitakari, Suvi & Valokivi, Heli ), 24-28. Helsinki: Talentia & Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Isola, Anna-Maria (2014). Köyhien tulkintoja sairauden ja terveyden sosiaalisista tekijöistä. Teoksessa Terveys ja sosiaalityö. Metteri, A. & Ylinen, S. & Valokivi, H. (toim.). Jyväskylä: PS-kustannus.

Isola, Anna-Maria & Larivaara, Meri & Mikkonen, Juha (2007). Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä. Helsinki. Kustannusosakeyhtiö Avain.

Isola, Anna-Maria & Turunen, Elina (2014). Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa. Köyhyydestä ja sosiaalisista mahdollisuuksista kertovan laadullisen seuranta-aineiston (2006-2012) kuvaus. Helsinki: Kela. Työpapereita 62. hdl:10138/135789

Isola, Anna-Maria & Turunen, Elina & Hiilamo, Heikki (2016). Miten köyhät selviytyvät Suomessa? Yhteiskuntapolitiikka 81:2, 150-160. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201604149621

Kainulainen, Riikka (2012). "Välillä olo on ollut kuin nuorallatanssijalla - koko ajan on vaarassa pudota". Työssä käyvien köyhien naisten kokemuksia sosiaalisesta poissulkemisesta. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto. http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20120183/urn_nbn_fi_uef-20120183.pdf

Kangas, Elina (2017). Kokemuksia toimeentulotuen hakemisesta ja sosiaalityöntekijöiden kohtaamisesta. Turku: Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkielma.

Kukkonen, Laura (2016) Opiskelijoiden ja työttömien nuorten köyhyys: kirjoituskilpailuun osallistuneiden nuorten köyhyyskokemuksien vertailua. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.

Lehtonen, Heidi (2012) "Ei enää elävä, ei vielä kuollut" : tutkimus kuusikymppisten köyhyyskirjoittajien elämänlaadusta ja köyhyydelle antamista merkityksistä. Sosiologian/Sosiaaligerontologian pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Liikanen, Sanna-Liisa (2017). Köyhät ritarit. Luottamus köyhyyskirjoituskilpailuun osallistuneiden lapsiperheiden vanhempien kirjoituksissa. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diak tutkimus 1. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-289-9

Lindroos, Inka (2008). Yksinelävien köyhien selviytyminen - merkityksellisyyttä ja tulevaisuudenodotuksia. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto.

Mikkonen, J. (2014). Coping strategies among marginalized youth in Finland. In A. Matthies & L. Uggerhöj (Eds.), Participation, marginalization and welfare services - concepts, politics and practices across European countries (pp. 219-238). Surrey: Ashgate.

Mikkonen, Juha (2011). Social and material deprivation among youth in Finland: Causes, consequences, and coping. Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma.

Mikkonen, Juha (2012). Syrjäytyä vai selviytyä? Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja [verkkodokumentti]. Helsingin Optimistit ry ja EAPN-Fin. Helsinki: Erweko. http://www.koyhyyskirjoitukset.org/syrjaytya_vai_selviytya.pdf [viitattu 5.10.2012].

Mikkonen, Juha, Typpö, Aija (2009). Rikas runo - Sanoja köyhyydestä. Helsinki. Kustannusosakeyhtiö Avain.

Nihti, Hanna-Kaisa (2008). Aina on jaksettava. Köyhyys yksinhuoltajaäitien arjessa. Sosiaalityön sivuaineen laudaturtutkielma. Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto.

Nokela, Katri (2012). Köyhän yksineläjänaisen kokemukset ja roolit. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma.

Nordström, Teija (2017). Köyhyys mielenterveyskuntoutujien arjessa. Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.

Pekkala, Matleena (2010) Opiskelijoiden köyhyyskokemuksia - Miten opiskelijat selviytyvät arjesta köyhyyden keskellä? Kandidaatin tutkielma. Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos.

Rajala, Milla (2016). KAKSI KERTOMUSTA KÖYHYYDESTÄ - Suomalaisten sukupuolittuneet köyhyyskokemukset. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. urn:nbn:fi:uef-20160337

Ruokonen, Reetta (2007). Perheiden kokemuksia köyhyydestä. Nälkää, häpeää ja selviytymistä. Pro gradu -tutkielma. Sosiaalipsykologian laitos, Helsingin yliopisto.

Salomaa, Tiina (2014). Lapsiperheiden köyhyys. Köyhyyskirjoituskilpailuun osallistuneiden vanhempien kertomuksia pienituloisuudesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, sosiaalityön pro gradu -tutkielma.

Santa, Nina (2016). Väliinputoamisia. Mitä väliinputoaminen on, mistä se johtuu ja miten sitä voitaisiin estää? Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201606021743

Sergejeff, Katja (2015). Köyhyys ja selviytyminen yhden aikuisen talouksissa: havaintoja laadullisesta pitkittäisaineistosta. Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.

Sironen, Anna (2016). Ikääntyvälläkin lupa elää. Köyhyyden syyt ja vaikutukset ikääntyvän elämässä. Kokkola: Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma 2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201606153098

Taipale, Pekka (2008). Kuvia miehen köyhyydestä - miesten tarinoita pula-ajan ja nykypäivän köyhyydestä. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto.

Terna, Henna (2018). Vähävaraisten ruokavalio. Helsinki: Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen kandidaatin tutkielma.

Tervamäki, Riitta (2015). Vara elää. Ikäihmisten kokemuksia köyhyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Kokkola: Jyväskylän Yliopisto. Yliopistokeskus Chydenius. Sosiaalityön pro gradu-tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201510123343

Tiira, Päivi (2018). En halua syyttää kohtaloa, mutta toisaalta en jaksa jatkuvasti syyttää itseänikään. Narratiivinen tutkielma käännekohdista ja elämästä muutoksen jälkeen suurten ikäluokkien köyhyysaiheisissa elämäntarinoissa. Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805311867

Tuohimetsä, Emilia (2014) Laiska luuseri - sinnikäs selviytyjä? Köyhyys nuorten kertomana. Helsinki: Helsingin yliopisto. Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Folkloristiikan pro gradu -tutkielma.

Viertola, Laura (2012). "Minä en ole mitään, minusta ei tule mitään ja olenko koskaan mitään ollutkaan?" Fenomenologinen tutkimus köyhyydestä kertovissa omaelämäkerrallisissa tarinoissa esiintyvistä perusturvattomuuden kokemuksista. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Porin yksikkö, Tampereen yliopisto. http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu05695.pdf

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.