FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hyvärinen, Varpu (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)

Keywords

eduskuntavaalit, kansanedustajat, rahoitus, vaalikampanjat

Abstract

Aineisto sisältää tiedot vuonna 2007 valittujen kansanedustajien ja varaedustajien vaalikampanjoiden kokonaiskuluista ja rahoituksesta. Rahoitus eritellään mahdollisiin omiin varoihin ja ulkopuolisiin tukiin. Aineistossa on samat tiedot myös eduskuntaan kesken vaalikauden nousseilta kuudelta kansanedustajalta. Ulkopuolinen tuki on eritelty yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, puoluejärjestöiltä sekä muilta tahoilta, kuten etujärjestöiltä, säätiöiltä ja yhdistyksiltä saatuun tukeen. Aineistoon on kerätty myös tiedot ehdokkaiden eduskuntavaaleissa saamista äänimääristä ja kansanedustajakausista. Nimen, sukupuolen ja syntymävuoden lisäksi aineistossa on tiedot ehdokkaan puolueesta ja vaalipiiristä.

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta perustuu lakiin ja tiedot kansanedustajien vaalirahoituksesta ovat julkisia. Vuoden 2007 eduskuntavaalien aikaan voimassa olleen lain mukaan ehdokkaan oli ilmoitettava vaalikampanjansa kokonaisrahoituksen lisäksi kunkin yksittäisen tuen arvo ja sen antajan nimi, jos tämä arvo on eduskuntavaaleissa vähintään 1700 euroa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.