Display study description .

FSD2406 Lapsiuhritutkimus 1988

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sariola, Heikki (Lastensuojelun keskusliitto)

Keywords

aikuiset, kasvatus, kuritus, lapset, nuoret, pahoinpitely, perheväkivalta, seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalinen käyttäytyminen, vanhempi-lapsisuhde

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten kasvatusta, kuritusta ja seksuaalisia kokemuksia aikuisten kanssa. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa sekä seksuaalista hyväksikäyttöä tarkastelevaan kyselytutkimukseen vastasi yli 7000 nuorta yli 360 luokalta ympäri Manner-Suomen.

Taustatietojen kartoittamisen jälkeen tiedusteltiin, miten vanhemmat reagoivat vastaajien kotitöiden tekoon ja huonoihin koenumeroihin sekä kuinka paljon vanhemmat huolehtivat vastaajista. Kysyttiin myös lasten ja vanhempien välisistä kiistoista ja vanhempien keinoista erimielisyyksien ratkaisemiseksi, kuten joustamisesta, periksi antamisesta, murjottamisesta, haukkumisesta, väkivallalla uhkaamisesta, tönimisestä, tukistamisesta, nyrkillä lyömisestä, piiskaamisesta ja potkimisesta.

Vastaajien kokemuksia sukupuolisesta lähentelystä tai kanssakäymisestä tapahtumahetkellä vähintään viisi vuotta itseä vanhempien ihmisten kanssa kartoitettiin useilla kysymyksillä. Tiedusteltiin, mitä tapahtui (ehdottelu, hyväily, sukupuolielinten näyttäminen tai niiden kosketteleminen, yhdynnän jäljittely, yhdyntä yms.), kenen kanssa (tuntematon, ystävä, serkku, setä, täti, isä, äiti, veli, sisko jne.), minkä ikäisenä ja kuinka pitkän ajan kuluessa. Kysyttiin myös, kuka aloitti seksuaalisen toiminnan. Lisäksi selvitettiin pakottiko, lahjoiko tai käyttikö toinen väkivaltaa saadakseen vastaajan mukaan ja olivatko osapuolet alkoholin vaikutuksen alaisia. Sukupuolista lähentelyä kokeneiden tuntoja tapauksen sattuessa ja sen jälkeen kartoitettiin. Kysyttiin myös, kenelle, jos kenellekään, vastaaja on asiasta kertonut.

Vastaajien käsityksiä väkivallasta sekä mielipiteitä lasten ruumiillisesta kurituksesta selvitettiin usealla kysymyksellä. Ensin tiedusteltiin kolmea tärkeintä syytä siihen, miksi lapsia kuritetaan. Kysyttiin myös, onko ruumiillinen kuritus vastaajien mielestä välttämätöntä ja mitä seurauksia siitä on lapselle. Lopuksi kysyttiin, aikooko vastaaja itse käyttää ruumiillista kuritusta omien mahdollisten lastensa kasvatuksessa. Taustamuuttujina ovat mm. vastaajan sukupuoli, perhemuoto, kuntamuoto, asuinlääni, äidin ja isän ammatit, luokan oppilaiden lukumäärä ja luokan koko.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.