Display study description .

FSD2395 Puolisottomat ja lapsettomat naiset 2004: haastattelut vain tutkimuskäyttöön

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Mäkinen, Arja (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Keywords

aikuisuus, hyvinvointi, lapsettomuus, naimattomuus, naiseus, seksuaalisuus, sinkut, stereotypiat, syrjintä, työelämä

Abstract

Tutkimuksessa tutkittiin 30-47-vuotiaita naisia, jotka ovat sekä puolisottomia että lapsettomia. Haastatteluilla kartoitettiin millä tavoin tässä asemassa olevat yksineläjänaiset puhuvat omasta normaaliudestaan, hyväksyttävyydestään ja aikuisuudestaan. Kysymyksiä esitettiin mm. haastateltujen arjesta, yksineläjänaisen hyvän elämän edellytyksistä, ennakkoluuloista ja ympäristön suhtautumisesta yksineläjänaisen puolisottomuuteen, lapsettomuuteen ja seksuaalisuuteen.

Tutkimuskohteet tavoitettiin ilmaisjakelulehtiin (Karjalan Heili, Tamperelainen, Suur-Jyväskylän lehti) laitetun lehti-ilmoituksen avulla jossa heiltä pyydettiin ennakkotietoja. Ennakkotietojen keruun jälkeen järjestettiin haastattelut. Tutkimukseen osallistui 34 naista, joista neljä kielsi haastattelujensa jatkokäytön. Tähän osa aineistoon (30 tiedostoa) sisältyvät haastattelut, joita haastateltavien antaman luvan mukaisesti voi käyttää vain tutkimuksessa.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.