FSD2394 Puolisottomat ja lapsettomat naiset 2004: haastattelut opetus- ja tutkimuskäyttöön

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Mäkinen, Arja (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Keywords

aikuisuus, hyvinvointi, lapsettomuus, naimattomuus, naiseus, seksuaalisuus, sinkut, stereotypiat, syrjintä, työelämä

Abstract

Tutkimuksessa tutkittiin 30-47-vuotiaita naisia, jotka ovat sekä puolisottomia että lapsettomia. Haastatteluilla kartoitettiin millä tavoin tässä asemassa olevat yksineläjänaiset puhuvat omasta normaaliudestaan, hyväksyttävyydestään ja aikuisuudestaan. Kysymyksiä esitettiin mm. haastateltujen arjesta, yksineläjänaisen hyvän elämän edellytyksistä, ennakkoluuloista ja ympäristön suhtautumisesta yksineläjänaisen puolisottomuuteen, lapsettomuuteen ja seksuaalisuuteen.

Tutkimuskohteet tavoitettiin ilmaisjakelulehtiin (Karjalan Heili, Tamperelainen, Suur-Jyväskylän lehti) laitetun lehti-ilmoituksen avulla jossa heiltä pyydettiin ennakkotietoja. Ennakkotietojen keruun jälkeen järjestettiin haastattelut. Tutkimukseen osallistui 34 naista, joista neljä kielsi haastattelujensa jatkokäytön. Tähän osa aineistoon (16 tiedostoa) sisältyvät haastattelut, joita haastateltavien antaman luvan mukaisesti voi käyttää sekä opiskelussa että tutkimuksessa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.