Display study description .

FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Jaakkola, Magdalena (Kuntoutussäätiö. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö)

Keywords

asenteet, etniset ryhmät, maahanmuuttajat, maahanmuuttopolitiikka, pakolaiset, siirtotyöläiset, ulkomainen työvoima

Abstract

Haastatteluissa selvitettiin suomalaisten suhtautumista ulkomaalaisten työnhakijoiden, pakolaisten ja viiteen kansallisuusryhmään kuuluvien vastaanottamiseen. Samat kysymykset on esitetty vuosina 1987, 1993, 1998 ja 2003 tehdyissä laajemmissa maahanmuuttajiin suhtautumista koskevissa haastattelututkimuksissa.

Ensimmäisenä varsinaisena kysymyksenä tiedusteltiin, pitäisikö vastaajien mielestä Suomeen ottaa enemmän, vähemmän vai nykyisen verran pakolaisia. Seuraavaksi kysyttiin samaa ulkomaalaisiin työntekijöihin liittyen. Kartoitettiin myös kuinka mielellään vastaajat näkisivät virolaisten, venäläisten, puolalaisten, kiinalaisten ja somalien muuttavan Suomeen. Lopuksi kysyttiin montako Suomessa asuvaa ulkomaalaista vastaajat tuntevat henkilökohtaisesti.

Taustamuuttujina aineistossa olivat sukupuoli, ikä, onko vastaaja kotitalouden päähenkilö, oma ja perheen päähenkilön ammattiasema, koulutus, kotitalouden bruttotulot, elämänvaihe, pääasiallinen toiminta, kotitalouden koko, asuinkunta eri tavoin luokiteltuna sekä puoluekanta.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.