Display study description .

FSD2329 Terveyden edistämisen barometri 2007: jäsenjärjestöt

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Terveyden edistämisen keskus

Keywords

johtajat, järjestöt, kansanterveys, muutokset, terveyden edistäminen, terveys, terveyskasvatus, terveyskäyttäytyminen, tulevaisuus, yhteistyö

Abstract

Tutkimuksessa tarkasteltiin järjestöjen terveyden edistämisen sisältöä, nykytilaa ja tulevaisuutta. Ajankohtaisia kysymyksiä esitettiin muiden muassa terveyskäyttäytymisen osa-alueiden tärkeydestä sekä terveyden edistämisen keskeisistä toimijoista ja keinoista. Terveyden edistämisen keskuksen ja Sosiaali- ja terveysalan yhteistyöjärjestö YTY:n jäsenjärjestöjen johtajat vastasivat kyselyyn. Samoja kysymyksiä on esitetty myös kuntien terveys- ja kunnanjohtajille (FSD2328).

Vastaajat arvioivat terveyden edistämisen keskeisiä painotuksia nyt ja tulevaisuudessa, kuten liikunnan lisäämistä, sosiaalisten verkostojen tukemista sekä ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä. Kysyttiin myös, kenen vastuulla terveyden edistäminen ensisijaisesti omassa organisaatiossa on ja kuinka suuri osuus toimialan työajasta käytetään terveyden edistämiseen. Tiedusteltiin, miten olisi hyödyllisintä kehittää terveyden edistämistä seuraavien viiden vuoden aikana, esim. kouluttamalla terveyden edistämisen käytännön työhön kunnissa ja järjestöissä, verkostoitumalla ja erilaisilla kuntien ja järjestöjen interventioilla. Lisäksi kysyttiin, miltä terveyden edistämisen tulevaisuus näyttää Suomessa.

Ajankohtaisilla kysymyksillä kartoitettiin terveyskäyttäytymisen tärkeimpiä osa-alueita, joihin terveyden edistämisen toimilla voidaan vaikuttaa. Osa-alueina lueteltiin muiden muassa alkoholin kohtuukäyttö, tupakoimattomuus, terveellinen ruokavalio sekä riittävä uni ja lepo. Kysyttiin myös, miten terveyttä voitaisiin käytännössä näillä osa-alueilla edistää. Vastaajat arvioivat, mitä Suomen vuoden 2006 EU-puheenjohtajuuskauden Terveys kaikissa politiikoissa -teema voisi tarkoittaa käytännössä. Lopuksi tiedusteltiin, kuinka merkityksellisiä keinoja terveyden edistämisessä ovat mm. lainsäädäntö, valtakunnalliset ja kunnalliset suositukset sekä terveyden edistämisen ohjelmat. Taustamuuttujia ovat järjestön toiminta-alue, henkilö- ja yhteisöjäsenmäärät sekä järjestöryhmä.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.