Näytä aineistokuvailu.

FSD2310 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2007

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Asiasanat

asevelvollisuus, integraatio -- Eurooppa, kansainväliset suhteet, konfliktit, liittoutumattomuus, liittoutuminen, maanpuolustus, puolustusvoimat, turvallisuus, ulkopolitiikka

Sisällön kuvaus

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa on selvitetty kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Siinä on mukana myös Suomen ja Naton yhteistyöhän sekä Suomen ja Naton suhteeseen liittyviä kysymyksiä. Kansalaisilta on kysytty myös, miten he kokevat turvallisuuden kehittyvän seuraavan viiden vuoden aikana, ja heitä on pyydetty arvioimaan turvallisuuden tunteeseen vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksessa on myös kartoitettu kansalaisten näkemyksiä erilaisiin uhkiin varautumisesta Suomessa, Suomen mukanaolosta Euroopan unionin nopean toiminnan joukoissa, Suomen osallistumisesta Naton nopean joukkojen toiminnan muodostamiseen sekä Suomen osallistumisesta rauhanturva- ja kriisinhallintatehtäviin sotaa käyvillä alueilla. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, asuinlääni sekä talouden tuloluokka.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.