Display study description .

FSD2310 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2007

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Keywords

asevelvollisuus, integraatio -- Eurooppa, kansainväliset suhteet, konfliktit, liittoutumattomuus, liittoutuminen, maanpuolustus, puolustusvoimat, turvallisuus, ulkopolitiikka

Abstract

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa on selvitetty kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Siinä on mukana myös Suomen ja Naton yhteistyöhän sekä Suomen ja Naton suhteeseen liittyviä kysymyksiä. Kansalaisilta on kysytty myös, miten he kokevat turvallisuuden kehittyvän seuraavan viiden vuoden aikana, ja heitä on pyydetty arvioimaan turvallisuuden tunteeseen vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksessa on myös kartoitettu kansalaisten näkemyksiä erilaisiin uhkiin varautumisesta Suomessa, Suomen mukanaolosta Euroopan unionin nopean toiminnan joukoissa, Suomen osallistumisesta Naton nopean joukkojen toiminnan muodostamiseen sekä Suomen osallistumisesta rauhanturva- ja kriisinhallintatehtäviin sotaa käyvillä alueilla. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, asuinlääni sekä talouden tuloluokka.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.