Display study description .

FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Harisalo, Risto (Tampereen yliopisto. Julkisoikeuden laitos)
  • Stenvall, Jari (Tampereen yliopisto. Julkisoikeuden laitos)

Keywords

arvot, hallinnonalat, instituutiot, luottamus, ministeriöt, politiikka, toimintamallit, valta, valtionhallinto, viranhaltijat

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien luottamusta eri ministeriöihin ja mielipiteitä ministeriöiden toiminnasta.

Aluksi kysyttiin, kuinka aktiivisesti vastaajat seuraavat tai kuinka kiinnostuneita he ovat erilaisita asioista kuten kunnallispolitiikasta, politiikasta valtakunnan tasolla, ministeriöiden toiminnasta ja kansalaistoiminnasta. Heiltä kysyttiin myös omaa käsitystä siitä, kuinka hyvin he tuntevat erikseen lueteltujen ministeriöiden toimintaa. Tämän jälkeen käsiteltiin luottamusta: kuinka suurta luottamusta vastaajat tuntevat eri ministeriöitä kohtaan, ja kuinka paljon he luottavat erilaisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin, kuten eduskuntaan, kirkkoon, tiedotusvälineisiin, poliisiin ja Euroopan unioniin.

Seuraavaksi selvitettiin mielipiteitä eri ministeriöiden tärkeydestä sekä kysyttiin, kuinka vaikutusvaltaisina vastaajat eri ministeriöitä pitävät. Lopuksi esitettiin erilaisia ministeriöiden toimintatapoihin liittyviä väittämiä, sekä kysyttiin, kuinka hyvin ministeriöiden toiminnassa toteutuvat erilaiset arvot (puolueettomuus, asiantuntemus, oikeudenmukaisuus, lahjomattomuus jne.).

Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikä, asuinkunnan koko, koulutus ja ammattiryhmä.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.