Näytä aineistokuvailu.

FSD2294 Tiedebarometri 2007

Valitse muuttuja


[fsd_no] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

[fsd_vr] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

[fsd_pro] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä)

[fsd_id] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

[q1_1] Kuinka kiinnostunut olette: Kulttuuri ja taide?

[q1_2] Kuinka kiinnostunut olette: Urheilu?

[q1_3] Kuinka kiinnostunut olette: Viihde?

[q1_4] Kuinka kiinnostunut olette: Talous, yritykset, pörssi?

[q1_5] Kuinka kiinnostunut olette: Tiede, tutkimus, teknologia?

[q1_6] Kuinka kiinnostunut olette: Ympäristö, luonto?

[q1_7] Kuinka kiinnostunut olette: Politiikka?

[q1_8] Kuinka kiinnostunut olette: Yhteiskunnalliset asiat yleensä?

[q2_1] Kuinka kiinnostunut olette: Tieteen kehitys yleensä, uudet tutkimustulokset ja keksinnöt?

[q2_2] Kuinka kiinnostunut olette: Lääketieteen kehitys (mm. uudet lääkkeet ja hoitomuodot)?

[q2_3] Kuinka kiinnostunut olette: Tietokoneet, internet, tietotekniikan kehitys?

[q2_4] Kuinka kiinnostunut olette: Ympäristön tilaa koskeva tutkimustieto?

[q2_5] Kuinka kiinnostunut olette: Geenitutkimus, bioteknologia?

[q2_6] Kuinka kiinnostunut olette: Avaruustutkimus?

[q2_7] Kuinka kiinnostunut olette: Historiantutkimus, kulttuurin tutkimus?

[q2_8] Kuinka kiinnostunut olette: Tutkimuksen ja koulutuksen rahoitus, koulutus- ja tiedepolitiikka?

[q2_9] Kuinka kiinnostunut olette: Suomalaisen tieteen kansainvälinen asema/menestys?

[q3_1] Tiedonlähteen tärkeys tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjänä: Sanomalehdet

[q3_2] Tiedonlähteen tärkeys tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjänä: Televisio, radio

[q3_3] Tiedonlähteen tärkeys tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjänä: Ns. yleisaikakauslehdet

[q3_4] Tiedonlähteen tärkeys tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjänä: Tieteen saavutuksia esittelevät aikakauslehdet (kuten Tiede)

[q3_5] Tiedonlähteen tärkeys tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjänä: Yleistajuinen tietokirjallisuus, ammattikirjallisuus

[q3_6] Tiedonlähteen tärkeys tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjänä: Tieteelliset julkaisut, tieteellinen kirjallisuus

[q3_7] Tiedonlähteen tärkeys tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjänä: Internet, tietoverkot

[q3_8] Tiedonlähteen tärkeys tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjänä: Yleisötapahtumat, seminaarit, luennot

[q3_9] Tiedonlähteen tärkeys tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjänä: Oma työ ja/tai koulutus

[q4a] Jos Teidän tulisi mainita yksi nykyisin toimiva merkittävä tieteenharjoittaja, kenet nimeäisitte sellaiseksi? (Avokysymys)

[q4b] Entä jos näkökulma ulotetaan myös menneeseen aikaan; kenet silloin nimeäisitte? (Avokysymys)

[q5] Jos Teidän tulisi mainita jokin suomalaisen tieteen saavutus tai keksintö, minkä nimeäisitte? (Avokysymys)

[q6_1] Luottamus instituutiota kohtaan: Eduskunta

[q6_2] Luottamus instituutiota kohtaan: Kirkko

[q6_3] Luottamus instituutiota kohtaan: Oikeuslaitos, tuomioistuimet

[q6_4] Luottamus instituutiota kohtaan: Ammattiyhdistysliike

[q6_5] Luottamus instituutiota kohtaan: Poliittiset puolueet

[q6_6] Luottamus instituutiota kohtaan: Euroopan unioni, EU

[q6_7] Luottamus instituutiota kohtaan: Tiedotusvälineet, media

[q6_8] Luottamus instituutiota kohtaan: Kansalaisjärjestöt

[q6_9] Luottamus instituutiota kohtaan: Poliisi

[q6_10] Luottamus instituutiota kohtaan: Puolustusvoimat

[q6_11] Luottamus instituutiota kohtaan: Suuryritykset

[q6_12] Luottamus instituutiota kohtaan: Nokia Oyj

[q6_13] Luottamus instituutiota kohtaan: Tiede ja tutkimus, tiedeyhteisö (yleisesti ottaen)

[q6_14] Luottamus instituutiota kohtaan: Yliopistot ja tiedekorkeakoulut

[q6_15] Luottamus instituutiota kohtaan: Ammattikorkeakoulut

[q6_16] Luottamus instituutiota kohtaan: Suomen Akatemia

[q6_17] Luottamus instituutiota kohtaan: Tekes (Teknologian kehittämiskeskus)

[q6_18] Luottamus instituutiota kohtaan: VTT (Valtion teknillinen tutkimuskeskus)

[q6_19] Luottamus instituutiota kohtaan: Sitra (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

[q6_20] Luottamus instituutiota kohtaan: Suomen kulttuurirahasto

[q7_1] Kuinka hyvin tai huonosti seuraavat tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat mielestänne ovat: Maamme tieteen ja tutkimuksen laatu ja taso yleisesti ottaen?

[q7_2] Kuinka hyvin tai huonosti seuraavat tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat mielestänne ovat: Teknologian taso?

[q7_3] Kuinka hyvin tai huonosti seuraavat tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat mielestänne ovat: Lääketieteen taso?

[q7_4] Kuinka hyvin tai huonosti seuraavat tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat mielestänne ovat: Tieteemme taso kansainvälisesti vertaillen?

[q7_5] Kuinka hyvin tai huonosti seuraavat tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat mielestänne ovat: Maamme tutkimustoiminnassa viime vuosina tapahtunut kehitys?

[q7_6] Kuinka hyvin tai huonosti seuraavat tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat mielestänne ovat: Tutkimuksen riippumattomuus, puolueettomuus?

[q7_7] Kuinka hyvin tai huonosti seuraavat tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat mielestänne ovat: Tieteen/tutkijoiden etiikka ja moraali?

[q7_8] Kuinka hyvin tai huonosti seuraavat tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat mielestänne ovat: Tutkimusrahoituksen riittävyys?

[q7_9] Kuinka hyvin tai huonosti seuraavat tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat mielestänne ovat: Tutkimuksen suuntautuminen olennaisiin/tärkeisiin asioihin?

[q7_10] Kuinka hyvin tai huonosti seuraavat tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat mielestänne ovat: Tieteen kyky tuottaa luotettavia/paikkansa pitäviä tuloksia?

[q7_11] Kuinka hyvin tai huonosti seuraavat tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat mielestänne ovat: Tieteellisen tutkimuksen hyödyllisyys yhteiskunnan/talouden kannalta?

[q7_12] Kuinka hyvin tai huonosti seuraavat tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat mielestänne ovat: Tutkimuksen hyödyllisyys kansalaisten arkielämän/hyvinvoinnin kannalta?

[q7_13] Kuinka hyvin tai huonosti seuraavat tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat mielestänne ovat: Tieteestä ja sen tuloksista tiedottaminen kansalaisille?

[q7_14] Kuinka hyvin tai huonosti seuraavat tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat mielestänne ovat: Suomalaisen tieteen tulevat kehitysnäkymät?

[q7_15] Kuinka hyvin tai huonosti seuraavat tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat mielestänne ovat: Yliopistojemme kansainvälinen kilpailukyky?

[q8_1] Millaisiksi Te näette tieteen mahdollisuudet ratkaista tai tuoda merkittävää apua ihmiskunnalle seuraavissa asioissa: Sairauksien (kuten syöpä, aids ja lintuinfluenssa) voittaminen?

[q8_2] Millaisiksi Te näette tieteen mahdollisuudet ratkaista tai tuoda merkittävää apua ihmiskunnalle seuraavissa asioissa: Ihmisten eliniän pidentäminen?

[q8_3] Millaisiksi Te näette tieteen mahdollisuudet ratkaista tai tuoda merkittävää apua ihmiskunnalle seuraavissa asioissa: Aineellisen hyvinvoinnin/elintason parantaminen?

[q8_4] Millaisiksi Te näette tieteen mahdollisuudet ratkaista tai tuoda merkittävää apua ihmiskunnalle seuraavissa asioissa: Henkisen hyvinvoinnin/onnellisuuden lisääminen?

[q8_5] Millaisiksi Te näette tieteen mahdollisuudet ratkaista tai tuoda merkittävää apua ihmiskunnalle seuraavissa asioissa: Elämän turvallisuuden lisääminen?

[q8_6] Millaisiksi Te näette tieteen mahdollisuudet ratkaista tai tuoda merkittävää apua ihmiskunnalle seuraavissa asioissa: Ympäristön saastumisen estäminen/tilan parantaminen?

[q8_7] Millaisiksi Te näette tieteen mahdollisuudet ratkaista tai tuoda merkittävää apua ihmiskunnalle seuraavissa asioissa: Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen/jarruttaminen?

[q8_8] Millaisiksi Te näette tieteen mahdollisuudet ratkaista tai tuoda merkittävää apua ihmiskunnalle seuraavissa asioissa: Energiantuotanto, energiaongelmien ratkaiseminen?

[q8_9] Millaisiksi Te näette tieteen mahdollisuudet ratkaista tai tuoda merkittävää apua ihmiskunnalle seuraavissa asioissa: Ravinnontuotanto, nälän poistaminen maailmasta?

[q8_10] Millaisiksi Te näette tieteen mahdollisuudet ratkaista tai tuoda merkittävää apua ihmiskunnalle seuraavissa asioissa: Työelämän, työolojen ja -turvallisuuden parantaminen?

[q8_11] Millaisiksi Te näette tieteen mahdollisuudet ratkaista tai tuoda merkittävää apua ihmiskunnalle seuraavissa asioissa: Työttömyyden poistaminen/vähentäminen?

[q8_12] Millaisiksi Te näette tieteen mahdollisuudet ratkaista tai tuoda merkittävää apua ihmiskunnalle seuraavissa asioissa: Demokratian, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistäminen?

[q8_13] Millaisiksi Te näette tieteen mahdollisuudet ratkaista tai tuoda merkittävää apua ihmiskunnalle seuraavissa asioissa: Rauhan edistäminen, sotien/kriisien estäminen?

[q9_1] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Maamme tieteelle ja tutkimukselle on ominaista tehokkuus ja korkea ammatillinen osaaminen?

[q9_2] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Tieteeseen perustuva maailmankuva ja uskonto eivät ole ristiriidassa keskenään?

[q9_3] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Vaikka eläinkokeisiin liittyy eettisiä ongelmia, niistä saadaan niin arvokasta tietoa, ettei niitä ole syytä kieltää kokonaan?

[q9_4] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Maassamme tehdään veronmaksajien rahoilla paljon hyödytöntä tutkimusta?

[q9_5] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Vaikka geeniteknologiaan (kuten lajien perimän muunteluun) liittyykin riskejä, sitä koskeva tutkimustoiminta on suureksi hyödyksi ihmiskunnalle?

[q9_6] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Uskosta tieteeseen on tullut nykyajan uskonto, joka ohjaa ihmisten arvomaailmaa väärään suuntaan?

[q9_7] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Korkeasti koulutettujen aivovuoto ulkomaille on vakava uhka Suomen tieteelle?

[q9_8] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Ns. kansanparantajat omaavat tietoja ja taitoja, joita lääketieteellä ei ole?

[q9_9] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Vaikka ns. perustutkimuksesta ei saada suoraa taloudellista hyötyä, se on elintärkeää, koska se on kaiken soveltavan tutkimuksen edellytys?

[q9_10] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Hankkeet ihmisen kloonaamiseksi tulisi ehdottomasti kieltää kaikissa maissa?

[q9_11] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Tiede elää liian eristyneenä muusta yhteiskunnasta, 'norsunluutorneissaan' vailla riittävää kosketusta ihmisen arkeen?

[q9_12] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Tiedotusvälineiden tulisi tarjota nykyistä enemmän tietoa tieteestä?

[q9_13] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Vaikka tieteellinen tutkimustoiminta vaatii paljon taloudellisia voimavaroja, siihen panostaminen antaa yhteiskunnalle korkean koron?

[q9_14] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Tieteen piirissä esille tulleet väärinkäytökset ovat poikkeustapauksia, joiden perusteella ei pidä leimata koko tutkijakuntaa?

[q9_15] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Korkeakoulujen lisääntynyt yhteistyö yritysten kanssa on antanut voimakkaan kehityssysäyksen maamme tutkimustoiminnalle?

[q9_16] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Tieteen ja tekniikan kehitys muuttaa ihmisten elämää ja elämäntapaa liian nopeasti?

[q9_17] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Kansalais- ja kuluttajajärjestöjen tulisi voida nykyistä enemmän vaikuttaa julkisin varoin rahoitetun tutkimuksen painopisteisiin?

[q9_18] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Tiede ja teknologia ovat nousemassa ihmisen palvelijasta ihmisen herraksi?

[q9_19] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Hyvinvointi maassamme riippuu ratkaisevasti tieteellisen ja teknologisen tutkimuksemme tasosta?

[q9_20] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Vaikka lehdissä julkaistavat horoskoopit ovat lähinnä viihdettä, on olemassa myös luotettavia, syvälliseen astrologiseen tietoon perustuvia horoskooppeja?

[q9_21] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Geeniruokaa on turha pelätä, sillä se on turvallista niin ihmiselle kuin ympäristöllekin?

[q9_22] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Tutkimusvarat pitäisi kohdentaa vain taloudellisesti parhaiten kannattaville/hyödynnettäville tieteenaloille?

[q9_23] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Tieteen kehitys johtaa teknokratian (asiantuntijavallan) kasvuun yhteiskunnassa?

[q9_24] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Ilmastonmuutoksen eteneminen on todellinen ja vakava uhka, joka vaatii poliittisilta päättäjiltä tehokkaita toimia?

[q9_25] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Poliittisessa päätöksenteossa käytetään aivan liian vähän hyväksi tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa?

[q9_26] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Vaikka ufo-havaintoja ei ole kyetty tieteen keinoin todentamaan, on selvää että vierailuja ulkoavaruudesta maahan on tapahtunut ?

[q9_27] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Ulkomaisten tutkijoiden määrän lisääminen Suomessa olisi eduksi maamme tieteen kehitykselle?

[q9_28] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Tieteen kehitys ja uusien keksintöjen käyttöönotto luo ongelmia yhtä paljon kuin ratkaisee niitä?

[q9_29] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Tieteessä yhteistyö tuottaa enemmän/parempia tuloksia kuin keskinäinen kilpailu?

[q9_30] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Luontaislääkkeet ovat monissa tapauksissa parempia kuin lääkärien määräämät apteekkilääkkeet?

[q9_31] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Tieteeseen ei voi luottaa, koska saman alan asiantuntijat voivat olla jostakin asiasta täysin eri mieltä?

[q9_32] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Tohtorintutkinto antaa hyvät valmiudet toimia elinkeinoelämässä?

[q9_33] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Suomalainen tiedeyhteisö toimii vastuullisesti ja tuntee yhteiskunnallisen vastuunsa?

[q9_34] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Maamme tieteessä tarvitaan enemmän kilpailua niin tutkimuslaitosten kuin tutkijoidenkin välillä?

[q9_35] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Ihminen on kehittynyt vuosimiljoonien aikana muista, varhaisemmista eläinlajeista?

[q9_36] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Tietokone yltää ihmisen älykkyyteen jo lähivuosikymmeninä?

[q9_37] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Humanistisista tieteistä ja yhteiskuntatieteistä on paljon hyötyä yhteiskunnan kehittämisessä?

[q9_38] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Ristiriitaisetkin näkemykset kuuluvat tieteeseen (eikä asiantuntijoiden erimielisyys siten kerro tieteen epäluotettavuudesta)?

[q9_39] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Vaikka homeopatialla ei ole lääketieteen tunnustusta, on se tehokas tapa hoitaa sairauksia?

[q9_40] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Humanistisia tieteitä tulee tukea niiden kulttuurisen merkityksen takia, vaikka niistä ei olisi käytännön hyötyä?

[q9_41] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Tutkijankoulutus antaa vain teoreettisia valmiuksia?

[q9_42] Mitä mieltä olette seuraavista tiedettä ja tutkimusta koskevista väittämistä: Telepatia on todellinen ilmiö, vaikka sitä ei ole voitu tieteen keinoin todentaa?

[q10_1] Kuinka hyvinä tai huonoina Te pidätte seuraavia ehdotuksia/pyrkimyksiä: Yliopistojen yhdistäminen/kokoaminen suuremmiksi yksiköiksi?

[q10_2] Kuinka hyvinä tai huonoina Te pidätte seuraavia ehdotuksia/pyrkimyksiä: Yritysten/elinkeinoelämän rahoitusosuuden lisääminen?

[q10_3] Kuinka hyvinä tai huonoina Te pidätte seuraavia ehdotuksia/pyrkimyksiä: Yritysten/elinkeinoelämän vaikutusvallan lisääminen?

[q10_4] Kuinka hyvinä tai huonoina Te pidätte seuraavia ehdotuksia/pyrkimyksiä: Lukukausimaksujen periminen, opintojen maksullisuus?

[q10_5] Kuinka hyvinä tai huonoina Te pidätte seuraavia ehdotuksia/pyrkimyksiä: Voimavarojen keskittäminen vain valituille, tärkeimmiksi arvioiduille tutkimusaloille?

[q10_6] Kuinka hyvinä tai huonoina Te pidätte seuraavia ehdotuksia/pyrkimyksiä: Opiskelija-/sisäänottomäärien (aloituspaikkojen) rajoittaminen?

[q10_7] Kuinka hyvinä tai huonoina Te pidätte seuraavia ehdotuksia/pyrkimyksiä: Opiskelijamäärien lisääminen/sisäänottorajoitusten poistaminen?

[q10_8] Kuinka hyvinä tai huonoina Te pidätte seuraavia ehdotuksia/pyrkimyksiä: Opiskelijoiden taloudellis-sosiaalisen aseman parantaminen?

[q10_9] Kuinka hyvinä tai huonoina Te pidätte seuraavia ehdotuksia/pyrkimyksiä: Tutkijanuran/alan houkuttelevuuden lisääminen nuorten keskuudessa?

[q10_10] Kuinka hyvinä tai huonoina Te pidätte seuraavia ehdotuksia/pyrkimyksiä: Perinteisen ns. sivistysyliopistoperiaatteen vaaliminen/elvyttäminen?

[bv1] Sukupuoli

[bv2] Ikäryhmä

[bv3] Asuinkunnan koko

[bv4] Maakunta

[bv5] Peruskoulutus

[bv6] Ammatillinen koulutus

[bv7] Minkä alan koulutus teillä on?

[bv8] Ammattiryhmä, johon katsotte lähinnä kuuluvanne

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.