Näytä aineistokuvailu.

FSD2286 Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Yleisradio (YLE)

Asiasanat

eduskuntavaalit, ehdokkaat, mielipiteet, poliitikot, poliittinen käyttäytyminen, vaalit

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää vuoden 2007 eduskuntavaalien ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneen kysymyksiin.

Työelämää koskevat kysymykset käsittelivät pätkätöitä, työehtoja, irtisanomista ja luottamusmiesten oikeutta saada tietoja työntekijän palkasta. Ehdokkaiden mielipidettä kysyttiin myös kansalaispalkasta, eläkkeiden korotuksesta ja tuloerojen kasvun hillitsemisestä.

Verotusta käsiteltiin kysymällä mm. pitääkö julkisia palveluja parantaa vai verotusta keventää, pitäisikö verotuksen kohdistua enemmän auton käyttöön kuin hankintahintaan ja pitäisikö verorahat käyttää vain julkiseen terveydenhuoltoon eikä yksityislääkäreillä käynnin tukemiseen.

Ehdokkailta tiedusteltiin kantaa siihen, tulisiko valtion valvoa tiukemmin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koulutukseen osoitettujen valtionapujen käyttöä kunnissa sekä siihen, pitäisikö palvelujen saanti sekä suomeksi että ruotsiksi taata myös kuntauudistuksen jälkeen, vaikka se maksaisi nykyistä enemmän.

Lapsiperheitä ja lapsia koskivat mm. kysymykset siitä, pitäisikö lapsilisät poistaa suurituloisilta, lasten oikeudesta kokopäiväiseen päivähoitoon jos toinen vanhemmista on kotona sekä lahjakkaille lapsille suunnatuista luokista tai erityiskouluista.

Kysyttiin myös pitäisikö perheväkivaltatapaukset aina käsitellä oikeudessa sovittelun sijaan. Opiskelijoiden asemaa koski kysymys opintolainan käytöstä opiskelijoiden toimeentulon kohentamiseen. Haluttiin myös tietää, pitäisikö asuntolainojen korkojen vähennysoikeus rajata vain ensiasunnon ostajiin ja tulisiko muuttopainetta pääkaupunkiseudulle hillitä siirtämällä valtionhallinnon työpaikkoja muualle Suomeen.

Ehdokkailta kysyttiin myös kuudennesta ydinvoimalasta, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, Suomen liittymisestä Natoon, Suomen puolustusvalmiuden säilyttämisestä nykytasolla ja siviilipalvelusajan lyhentämisestä. Lisäksi kysyttiin hallituksen EU-politiikasta ja valtion roolista talouselämän ohjaamisessa. Tiedusteltiin myös kuka olisi ehdokkaan mielestä sopiva henkilö seuraavaksi pääministeriksi ja mikä olisi paras runko hallitukselle.

Kyselyssä oli lisäksi kolme kysymystä erikseen kullekin vaalipiirille. Nämä kysymykset käsittelivät kussakin vaalipiirissä esillä olleita ajankohtaisia asioita.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.