Display study description .

FSD2276 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1973-1990: yhdistetty aineisto

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup
  • Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos

Keywords

eduskuntavaalit, hallitukset, kunnallisvaalit, merkitys, ominaisuudet, onnistuminen, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Abstract

Puolueiden ajankohtaistutkimukset kuuluvat nk. puolueiden yhteistutkimusten sarjaan. Tässä aineistossa on yhdistetty vuosien 1973 - 1990 aineistot. Kaikissa tutkimuksissa on selvitetty väestön äänestyskäyttäytymistä, huolenaiheita, mielipiteitä hallituksesta ja puolueista sekä suhtautumista valtakunnallisiin poliittisiin kysymyksiin. Usein on tiedusteltu myös taloudellista tilannetta koskevia odotuksia, puheenjohtajan merkitystä puolueelle, vastaajan osallistumista poliittiseen toimintaan ja mielipiteitä kunnallispolitiikasta.

Taustatietoina on kysytty yleensä vastaajan ja perheen päähenkilön sosiaaliryhmää, päähenkilön elinkeinoa, vastaajan koulutusta, ikää, äidinkieltä, sukupuolta, jäsenyyttä puoluejärjestöissä, puoluekantaa, jäsenyyttä työmarkkinajärjestöissä ja perheen vuosituloja. Lisäksi aineistot sisältävät alueellisia muuttujia.

Aineistosarja mahdollistaa lukuisia aikavertailuja, joskaan muuttujat eivät ole aina täysin vertailukelpoisia. Vuosittain lähes samanlaisina säilyneitä kysymyksiä ovat muun muassa tiedustelut vastaajan mielestä huolestuttavista asioista, puolueisiin liittyvistä mielikuvista sekä kysymys puolueista, joita ei äänestäisi vaaleissa. Aineistossa on runsaasti muuttujia, joita ei ole kysytty kaikkina vuosina.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.